สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4257-9747  E-mail : admin@renutai.go.th
Powered By WNT.CO.TH